call
Call us now Toll free : 0939 85 75 99
 
 
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ
 
TRẢ HÀNG TRONG 30 NGÀY
 
HOTLINE: 0939 85 75 99
 

Chính sách đổi trả hàng

1. Điều kiện áp dụng
    Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Nguyễn Toàn Store đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Nguyễn Toàn Store Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.
     Nguyễn Toàn Store Đảm bảo là một dịch vụ cung cấp bởi Nguyễn Toàn Store, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên chính quyền địa phương có liên quan nhờ hỗ trợ họ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng Nguyễn Toàn Store Đảm bảo.

 

2. Điều kiện trả hàng
     Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
     • Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
     • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
     • Nguyễn Toàn Store giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);
     • Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Nguyễn Toàn Store cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
     • Nguyễn Toàn Store đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Nguyễn Toàn Store sẽ cần Nguyễn Toàn Store xác nhận lại những thoả thuận này).
     Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên Ứng dụng Nguyễn Toàn Store. 
     Nguyễn Toàn Store luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của Nguyễn Toàn Store.

 

3. Không thay đổi ý định mua hàng
     Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận. 

 

4. Tình trạng của hàng trả lại
     Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm nếu có, và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Nguyễn Toàn Store khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

 

6. Chi phí trả hàng
     Nguyễn Toàn Store và Người mua cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.

 

7. Hoàn tiền cho Hàng trả lại
     Nguyễn Toàn Store sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Nguyễn Toàn Store xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Trong trường hợp Nguyễn Toàn Store không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước, Nguyễn Toàn Store sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua mà không thông báo gì thêm. Để biết thêm thông tin về thời hạn phản hồi của Nguyễn Toàn Store, vui lòng bấm vào đây. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Người mua.


Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.